Våra avdelningar

Barn leker inomhus. Barn leker inomhus. Foto: Claudia Fried

Våra avdelningar är åldershomogena och anpassade efter barnens utforskande, intresse och behov. Under dagen delas barngruppen in i mindre grupper där vi arbetar projektinriktat. Våra miljöer på avdelningarna är anpassade efter barnens ålder och utveckling. Vi har ett stort samarbete mellan våra avdelningar.

Myran

Här går barn som är 1–2 år. 

Ekorren

Här går barn som är 2–3 år.

Mullvaden

Här går barn som är 3–4 år. 

Bävern

Här går barn som är 4 år.

Lokatten

Här går barn som är 5 år. 

Senast uppdaterad: 23 april 2020