Kontakta oss på förskolan

Fasaden på förskolan. Foto: Claudia Fried

Information hur du kommer i kontakt med förskolan.

Sjukanmälan

Vid sjukdom ringer ni till förskolan: 08-606 71 22. Det finns telefonsvarare där ni kan lämna meddelande. Lägg även in frånvaron i vårt digitala närvarosystem Tempus.

Friskanmälan gör ni på samma sätt. Ring förskolan och meddela när ert barn kommer tillbaka efter sjukdom.

Vid magsjuka bör sjuka barn vara hemma och personal gå hem med en gång vid symtom. Smittade eller sjuka personer bör vara hemma i minst två symtomfria dygn.

Senast uppdaterad: 30 november 2021