Organisation och ledning

Förskolan Tjädern är en av sex förskolor i Vendelsö Östras förskoleområde. Tjädern ligger mitt i Vendelsö nära till skog, parker och kommunikation till stad och centrum.

På våra förskolor arbetar vi i arbetslag, bestående av förskollärare och barnskötare. Det finns fem avdelningar på Tjädern, avdelningarna är i stort åldershomogena. I vårt område har vi en levande verkstadspedagog som handleder och stimulerar pedagoger och barns kreativitet. Vi har även en vaktmästare som arbetar hos oss på halvtid och som hjälper oss med diverse.

Hos oss är det viktigt att all personal känner sig delaktig och att alla är lika viktiga oavsett yrkeskategori. Förskolläraren har dock ett särskilt ansvar för det pedagogiska innehållet och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning, men det är hela arbetslaget som tillsammans bygger upp kvalitén på avdelningen och förskolan.

Senast uppdaterad: 7 november 2019