En dag på förskolan

Barn leker ute på gården. Foto: Claudia Fried

En dag på förskolan innefattar många olika rutiner och aktiviteter. För oss är det viktigt att barnen är delaktiga i det som sker och att det finns en tydlig struktur, då vi ser att det skapar trygghet.

Vi välkomnar barnen som kommer tidigt på ett tryggt och lugnt sätt till Ekorrens avdelning, som är vår öppningsavdelning. Därifrån går barnen till sina olika avdelningar.

Klockan 7.30 serveras en varierad och näringsrik frukost som kan bestå av gröt, yoghurt, fil, müsli, flingor, mjölk och smörgåsar med varierande pålägg inne på de olika avdelningarna.

När alla barn har kommit vid klockan 9.00 startar vi upp dagen med avdelningssamlingar eller barnmöte. Under samlingen eller barnmötet samtalar vi med barnen om vad som kommer att hända under dagen, vilka barn och pedagoger som är närvarande, samt startar upp projektarbetet i mindre grupper. Frukt erbjuds till alla barn under förmiddagen.

Lunchen serveras från klockan 10.30–11.00 på avdelning. De yngre barnen äter före de äldre barnen. Maten tillagas från grunden och är till stor del ekologisk.

Efter lunchen har vi vila eller lugna aktiviteter och därefter fortsätter verksamheten med möjlighet till projektarbete och aktiviter i mindre grupper.

Mellanmålet serveras även det inne på avdelningen från klockan 13.30–14.00.

Under eftermiddagen erbjuds barnen aktiviteter både inne och ute. För de barn som är kvar erbjuds eftermiddagsfrukt. Barnen samlas då på Ekorrens avdelning, som också är stängningsavdelning, alternativt ute på Lokattens gård.

Förskolan stänger klockan 18.00.

Senast uppdaterad: 25 juni 2020